Dacă

Chiar dacă aş dori
În zilele senine
Să dorm în câmpul plin de flori
Cum aş putea gândi
Altfel decât când norii plâng
Pe oameni care nu cunosc
O floare a iubi?

Şi chiar dacă-aş muri
În nopţi tihnite
Înmiresmat de câmpul plin de flori
Cum aş putea opri
Ca gândul să mă ducă
La talpa ce le calcă
Pustie, zi de zi?