Floare de câmp

Minune adâncă
Ascunsă-ntre văi,
Petale cărnoase
Ca buzele moi.

Comoară aprinsă
În rouă scăldată,
Petalele dulci
Ca mierea furată.

Frumoasă timidă
De tremur cuprinsă,
Petale amare
Ca lacrima stinsă.

Mireasmă fragilă
Cerând dezmierdare,
Petale călduţe
Ca raza de soare.

Tu, floare de câmp
Dă-mi roua s-o beau,
Tu, floare măiastră
Dogoarea ţi-o vreau.

Tu, floare senină
Parfumu-ţi poftesc,
Tu, floare vrăjită
Dă-mi gust nebunesc.

Tu, floare încinsă
Dă-mi două petale,
Tu, floare sfioasă
Vreau văile tale.

Tu, floare minune
Dă-mi freamăte line,
Tu, floare de câmp
Ascunde-mă-n tine.