Îmi pare

Îmi pare că-s taur
Şi-n coarnele tunet
Musteşte de furie
O foame năvalnică
Să nimicească porţile,
Să sfarâme zidurile,
Să spulbere gratiile.

Îmi pare că-s vultur
Şi-n pliscul în flăcări
Se varsă cu ură
O sete nestinsă
Să ardă câmpiile,
Să incendieze pădurile,
Să usuce râurile.

Îmi pare că-s liber
Şi-n ochii tăciune
Scânteie aprinsă
Dorinţa nebună
Să caţere piscurile,
Să coboare abisurile,
Să zboare văzduhurile.

Îmi pare că-s singur
Şi-n sufletul negru
Tânjeşte pustie
O tânguială amară
Să cureţe lacrimile,
Să alinte cicatricile,
Să lecuiască rănile.