Întrebare

Te ştiu alături;
Eşti prieten?
Eşti duşman?
Ori cea care va fi
Cândva?

Tu spune-mi dară:
Să mă tem?
Să fiu ferice?
Ori să îmi văd de drum
În pace?

Ne vom vedea cândva
Şi pare că mi-e frică.
Aş vreau să ştiu
De eşti urâtă, cum se spune
Ori eşti mireasa din baladă.

Ne vom vedea
Şi-atunci voi şti
Ce eşti tu,
Moarte…